Home / Đồ uống

Đồ uống

Đồ uống tại Quảng Bình Ơi được bán theo mùa, gồm có các đồ uống sau:

  1. Quất đường: 12k
  2. Chanh đường: 12k
  3. Sấu đá:12k
  4. Coca: 12k
  5. Trà chanh:10k
  6. Sữa đậu: 10k
  7. Trà đá:3k
  8. Nước Lavie: 8k

Chúc quý khách ngon miệng !